24 10 2012

TÜRKİYE’DE ÜLKELER COĞRAFYASI ÇALIŞMALARININ TARİHİ GELİŞİMİ

Historical Devolopment Of Geography And Geography Of Countries In Turkey) Yrd. Doç. Dr. Sefa SEKİN* Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZEL** ÖZET Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası ile ilgili çalışmalar, Osmanlı Devleti’nde 19 yy da, batılılaşma çabalarına bağlı olarak başlamıştır. Ülkeler coğrafyasıyla ilgili ilk eser de 1892’de yayınlanmıştır. Türkiye’de, çağdaş anlamda, ülkeler coğrafyasıyla ilgili bilimsel çalışmalar Cumhuriyet Döneminde başlamıştır. Faik Sabri Duran, Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk ülkeler coğrafyasıyla ilgili kitaplarını hazırlamıştır. Sonraları diğer akademisyenler Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’yı kıt’a bazında ele alan kitaplar yayınlamışlardır. Çoğu 1960–1980 yılları arasında yayınlanmış, az sayıda kitap bulunmaktadır. Okyanusya ile ilgili tek kitap 1999’da yayınlanırken, Antartika ile ilgili henüz tek eser yayınlanmamıştır. Cumhuriyet Türkiye’sinde, bire bir ülkelere yönelik tek akademik eser, 1994’te yayınlanan Azerbaycan Coğrafyası’dır. Ülkeler Coğrafyasıyla ilgili yeterince çalışma ve eserin varlığından söz edemeyeceğimiz gibi, yetişmiş akademisyen de bulunmamaktadır. Asya, Afrika, Avrupa vb. uzmanımızın yokluğu yanında komşularımız ve diğer ülkelerle ilgili uzman bir akademisyen de yetişmemiştir. Coğrafya bölümleri ve coğrafyacılar, bu konuda görev lerini yerine getirememişlerdir. ABSTRACT Studies about Geography and Geography of Countries started with westernization movements in Ottoman Empire in 19th Century. The first book which was about Geography of Countries was published in 1892. Scientific studies in relation to modern geography of countries carried out during the republican era. Faik Sabri Duran was the first scientist who prepared books of geography of countries. After him other academicians wrote books abou... Devamı

28 03 2011

yeni türkü

veda Devamı