23 10 2012

Türkiye'de Arazi Kullanımı

Türkiye'de Arazi Kullanımı       Ülkemiz topraklarının kullanım amacına göre dağılımı şöyledir:   Ekili dili alan : 174.480.000 dekar Nadas arazisi : 36.551.000 dekar Orman : 192.376.000 dekar Ürün vermeyen : 113.403.000 dekar Çayır-mera : 123.776.000 dekar Kullanılmayan alanı : 662.195.000 dekar   Ekili – Dikili Alanların Kullanımı   Ekili – dikili alanların kullanım amacına göre dağılışı şöyledir :   Ekili – Dikili Alanların Coğrafi Dağılımı   Ekili alan (Tarla) 145.178.000 dekar Dikili Alan (Meyveli ağaç) 23.373.000 dekar Sebze-çiçek bahçesi (Sera dahil) 5.929.000 dekar   Ekili – Dikili Alanların Ürünlere Göre Dağılımı   Tahıllar % 74 Endüstri bitkileri % 11 Baklagiller % 8 Sebzeler % 5 Yumruklu bitkiler % 2   Türkiye’deki Tarım Bölgeleri   Kıyı ve Yakınındaki Tarım Bölgeleri   Kıyı bölgelerinde iklime bağlı olarak birbirinden farklı üç tarım bölgesi görülür:   Karadeniz Kıyıları : Kış ılıklığına ve bol neme gereksinim duyan çay, fındık, mısır ile tütün, sebze, meyve, keten, kenevir, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında turunçgil yetişir.   Akdeniz ve Kıyı Ege : Akdeniz iklimine uyumlu olan, turunçgiller, zeytin, incir, susam, pamuk, pirinç, turfanda sebzeler, muz, çekirdeksiz üzüm, t&... Devamı

22 10 2012

TÜRKİYENİN EKONOMİK COĞRAFYASI(tarım)

TÜRKİYENİN EKONOMİK   COĞRAFYASI(tarım) İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir.   TARIM İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir.   TARIMDA VERİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Toprak ve Bakımı Tarım topraklarında devamlı üretim yapılabilmesi, toprağın mineralce zengin olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üzerinde tarım faaliyeti yapılan toprağın, çeşitli şekillerde bakımının yapılması gereklidir.   2. Sulama Türkiye’de tarımsal verimi etkileyen en önemli faktör sulamadır. Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimin etkisindedir. Çoğu yerde tarımsal faaliyetin yoğunlaştığı yaz döneminde, kuraklık hüküm sürmektedir. Bu da tarımdaki su ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca, yağışların düzensiz düşmesi, özellikle tahıl tarımının yaygın olduğu sahalarda, her yıl üretimde dalgalanmalara neden olmaktadır.   3. Gübreleme Sulamadan sonra, verimi artıran en önemli faktör gübrelemedir. Toprağın devamlı kullanılması minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi azaltmaktadır. Gübreleme ile mineral takviyesi yapılarak toprağın verimi artırılmaya çalışılır.   4. Tohum Islahı Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesi, sulama ve gübrelemenin yanında kaliteli tohumun kullanılmasıyla da yakından ilişkilidir.   5. Zirai Mücadele Hastalık ve haşerelerin üretimde zaman zaman % 20 - 30 civarında verim düşüklüğüne neden olduğu görülmüştür. Türk... Devamı